• Rapport Gemeenschapseconomie 2011 - 2012

  Het moment van de jonge ondernemers!

  Verder lezen
  Screen
 • Luigi Bruni

  Welke Gemeenschapseconomie is uit de voorbije twintig jaren te voorschijn gekomen?

  Verder lezen
  Screen
 • Geneviève Sanzé

  De uitdagingen voor de ontwikkeling en voor de armoede, vanuit het perspectief van de gemeenschap

  Verder lezen
  Screen
 • Raad van bestuur van Solidar

  Voel ook jij je aangesproken door de gemeenschapseconomie?
  Heb je een droom om in deze geest een onderneming te starten?

  Verder lezen
  Screen
 • Commissie van de gemeenschapseconomie in België

  2011 is een goedgevuld jaar geweest, een moeilijk jaar, maar wanneer we terugblikken is er heel wat gebeurd …

  Verder lezen
  Screen

Welkom op de website van Solidar cvba. Solidar is de naam van een bedrijvencentrum gelegen te Rotselaar, een coöperatieve vennootschap (cvba) die zichtbaarheid geeft aan het project van de gemeenschapseconomie, een specifieke vorm van solidaire economie.


Commissie van de gemeenschapseconomie in België

2011 is een goedgevuld jaar geweest, een moeilijk jaar, maar toch als we even terugblikken is er heel wat gebeurd, teveel om hier op te noemen …

Het is een jaar geweest met vele vruchten en een van de meest beduidende is wel dat de gedeelde winsten van de bedrijven van de Gemeenschapseconomie gestegen zijn met 7,6% tot ongeveer 770.000 euro. Een heel positief resultaat gezien de crisis waar we allen bij betrokken zijn. We kunnen dan ook alleen maar dankbaar zijn om de trouw, de standvastigheid en in sommige situaties zelfs de heldhaftigheid van de ondernemers die met elke gedeelde winst gepaard gaat en misschien nog wel het meest van die ondernemers die niet hebben kunnen geven omdat het bedrijf in moeilijkheden is of verliezen maakt.

Maar er zijn ook andere vruchten geweest! We hebben gezien hoe de Gemeenschapseconmie wereldwijd gegroeid is. In januari hadden we het eerste pan-afrikaanse congres van de gemeenschapseconomie in samenwerking met de katholieke universiteit van Nairobi. Een historisch moment. Op het einde van de tweedaagse werd er een akkoord getekend met de universiteit om seminaries te geven over de Gemeenschapseconomie. Dit is intussen al gebeurd tijdens de zomer.

In mei hadden we de onvergetelijke algemene vergadering met een 650-tal aanwezigen uit de hele wereld in Brazilië om het 20-jaar bestaan van de Gemeenschapseconomie te vieren. Een terugblik naar de voorbije 20 jaar liet zien wat de edelmoedigheid en trouw van velen teweeg gebracht heeft. Het slotmoment met 1200 aanwezigen en een gedurfde boodschap van de jongeren heeft ons op weg gezet voor de volgende 20 jaar… op naar 2032 om te tonen dat een nieuwe economie mogelijk is. Een economie die meewerkt aan de universele broederlijkheid.

Ook in België hebben we niet stil gezeten … We zijn regelmatig samengekomen met de ondernemers in kleinere groepjes per streek om ons samen verder te verdiepen in wat het betekent leven en een bedrijf leiden als ondernemer van de Gemeenschapseconomie.

Het jaar hebben we afgesloten met een bijdrage van 162.000 euro voor het internationaal fonds.

In oktober hebben we met enkelen deelgenomen aan het congres in Wenen. De aanwezigheid van jonge ondernemers en studenten uit Oost-Europa heeft het congres een eigen cachet gegeven. Die paar dagen samen heeft een ware gemeenschap van de Gemeenschapseconomie doen ontstaan. Ieder is naar huis vertrokken met een grote vreugde en een versterkt enthousiasme met de zekerheid dat de Gemeenschapseconomie een teken van hoop is, in deze moeilijke tijden.

Er zou nog veel te vertellen zijn … maar wie meer wil weten kan alles terugvinden op de website: www.edc-online.org.

Het nieuwe jaar 2012 is ingezet!

Samen met jullie gaan we verder … elke dag opnieuw opdat het doel, de kern van de Gemeenschapseconomie opdat er geen noodlijdenden meer zouden zijn waarheid wordt.