• Rapport Gemeenschapseconomie 2011 - 2012

  Het moment van de jonge ondernemers!

  Verder lezen
  Screen
 • Luigi Bruni

  Welke Gemeenschapseconomie is uit de voorbije twintig jaren te voorschijn gekomen?

  Verder lezen
  Screen
 • Geneviève Sanzé

  De uitdagingen voor de ontwikkeling en voor de armoede, vanuit het perspectief van de gemeenschap

  Verder lezen
  Screen
 • Raad van bestuur van Solidar

  Voel ook jij je aangesproken door de gemeenschapseconomie?
  Heb je een droom om in deze geest een onderneming te starten?

  Verder lezen
  Screen
 • Commissie van de gemeenschapseconomie in België

  2011 is een goedgevuld jaar geweest, een moeilijk jaar, maar wanneer we terugblikken is er heel wat gebeurd …

  Verder lezen
  Screen

Welkom op de website van Solidar cvba. Solidar is de naam van een bedrijvencentrum gelegen te Rotselaar, een coöperatieve vennootschap (cvba) die zichtbaarheid geeft aan het project van de gemeenschapseconomie, een specifieke vorm van solidaire economie.


Voorstelling

'SOLIDAR' is de naam van een bedrijvencentrum gelegen te Rotselaar. Een coöperatieve vennootschap (cvba) die zichtbaarheid geeft aan het project van de gemeenschapseconomie, een specifieke vorm van solidaire economie.

Doel van SOLIDAR:

 • Ruimte bieden aan een aantal bedrijven die op een ethische manier wensen te ondernemen op de vrije markt, in de geest van de gemeenschapseconomie.
 • Aan bedrijfsleiders een ontmoetingsplaats bieden voor vorming, uitwisseling en reflectie.
 • Aan vele personen die het project van de gemeenschapseconomie genegen zijn, de kans geven om eraan deel te nemen door het kopen van aandelen van Solidar cvba. Zoals bepaald in de statuten wordt 30% van de winst van de coöperatieve overgedragen aan het internationaal fonds van de gemeenschapseconomie. Tot heden zijn er een 300-tal coöperanten.